Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1256759

Yıkılıma (yani küçük ve basit bileşenlere ayrılmaya) neden olan süreç ya da işleme ne ad verilmektedir?


Degradatif

Katabolizma

Anabolizma

Kofaktör

Irreversibl


Yanıt Açıklaması:

Metabolik yolaklar katabolizma ve anabolizma olarak iki yol halinde gruplandırılabilirler. Katabolizma yağlar, karbonhidratlar ve proteinler gibi kompleks organik moleküllerin laktat, pirüvat, etanol, CO2 , H2 O ve NH3 gibi daha basit moleküllere yıkılması ile gerçekleşen degradatif bir yolaktır. Degradatif: Degredasyona, diğer bir deyişle yıkılıma (yani küçük ve basit bileşenlere ayrılmaya) neden olan süreç, işlem ya da yolak demektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum