Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356618

......I......... proteinler sitoplazmik yüzeyden zarı geçip hücre yüzeyinden uzantılar yapacak şekilde yer alırlar. ........II..... proteinler ise sitoplazmik ya da hücrenin dış yüzeyinde yer alırlar ve zara lipitler ve glikolipitlerle tutunurlar.

Yukarıdaki ifadede I ve II bölümlerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelirse ifade doğru olur?


İntegral (I), periferal (II)

Periferal (I), integral

Basit (I), Karmaşık (II)

Karmaşık (I), Basit (II)

Basit (I), İntegral (II)


Yanıt Açıklaması:

İntegral proteinler sitoplazmik yüzeyden zarı geçip hücre yüzeyinden uzantılar yapacak şekilde yer alırlar. Periferal proteinler ise sitoplazmik ya da hücrenin dış yüzeyinde yer alırlar ve zara lipitler ve glikolipitlerle tutunurlar. Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum