Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356623

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre iskeletinin temel elemanları bir arada verilmiştir? I- Mikrofilamentler II- Mikrotübüller III- Ara (İntermediyer) filamentler


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Hücre iskeletinin temel elemanları:
1. Mikrofilamentler
2. Mikrotübüller ve
3. Ara (İntermediyer) filamentler sistemidir. Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum