Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356743

Aşağıdaki moleküllerden hangisi katabolizma yoluyla parçalanma sonucu elde edilen küçük moleküllerden biridir?


Protein

Polisakkarit

Karbondioksit

Nükleik Asit

Lipit


Yanıt Açıklaması:

Canlı organizmasında metabolizmanın biyosentez fazı olan anabolizma yoluyla protein, polisakkarit, nukleik asit ve lipitler gibi büyük moleküller elde edilir. Metabolizmanın diğer fazı ise katabolizmadır. Katabolizma yoluyla büyük besin moleküllerinin parçalanması sonucu laktik asit, pirüvik asit, karbondioksit, amonyak ve üre gibi daha küçük moleküller meydana gelir. Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum