Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1224107

Aerosol kolloid türü için sırasıyla dağılan faz ve dağılma ortamı seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Katı-Gaz

Katı-Sıvı

Sıvı-Gaz

Gaz-Katı

Katı-Katı


Yanıt Açıklaması:

Aerosol, katı fazın gaz fazında dağılması ile oluşur. Duman aerosol kolloid türüne örnek olarak verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum