Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1252967

Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisinin asitlik derecesi en yüksektir?


H2SO4

H2O

NH3

HCN

CH3COOH


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda verilenlerden en bazik olan amonyak (NH3) en asidik olan ise Sülfürik asittir (H2SO4). Su (H2O), Hidrosiyanik asit (HCN), Asetik Asit (CH3COOH) artan asitlik sırasına sahiptirler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum