Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356583

Aşağıdakilerden hangisi hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir?


İntegrin

Selektin

Kadherin

Fibronektin

Proteoglikan


Yanıt Açıklaması:

Omurgalılarda 100’den fazla üyesi bulunan kadherin ailesi dokularda hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir. Kalsiyum iyonu bağlanmasıyla kadherinin konformasyonel yapısı stabilize olur ve hücre-hücre yapışması için işlevsel hâle gelir.

Yorumlar
  • 0 Yorum