Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356779

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tepkimelerin hızını artıran biyomoleküllerdir?


Pirüvat

Etanol

Yağ

Enzim 

Su


Yanıt Açıklaması:

Enzimler, kimyasal tepkimelerin hızını artıran biyomoleküller olup, katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmezler ve tepkimelerin dengesini değiştirmezler.

Yorumlar
  • 0 Yorum