Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1189801

Maya hücresi gibi hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilen canlılara, ne ad verilir?


Zorunlu anaeroblar

Aeroblar

Ototroflar

Anaeroblar

Fakültatif anaeroblar


Yanıt Açıklaması:

Maya hücresi gibi pek çok hücre hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilmektedir. Bu tip canlılara "fakültatif anaerob" canlılar adı verilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum