Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1189855

Aşağıdakilerden hangisi, metabolik yolların düzenlenmesinde etkili olan faktörler arasında yer almaz?


Transport

Kofaktör mevcudiyeti

Degredasyon

Ürün inhibisyonu

Nöral kontrol


Yanıt Açıklaması:

Metabolizma genellikle üç farklı mekanizma ile regüle edilmektedir. Bunlar allosterik etki, hormonal etki ve enzim konsantrasyonu şeklinde ifade edilebilir. Diğer yandan; transport, kofaktör mevcudiyeti, ürüne duyulan ihtiyaç ya da ürün inhibisyonu ve nöral kontrol de metabolik yolların düzenlenmesinde etkili olan diğer faktörler arasında sayılabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum