Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218754

İki hücreyi zarlardan geçen dairesel şekilli konnekson ya da neksus denilen yapılarla bağlar ve iletişim bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?


Sıkı bağlantılar 

Ara bağlantılar

Desmozomlar 

Geçitler (gap ya da oluklu bağlantı)

Hemidesmozomlar


Yanıt Açıklaması:

Hücre-hücre bağlantı tiplerinin üç farklı sınıfı vardır:

1. Sıkı bağlantılar (zonula occludens): Zarlarının dış yüzeyleri kaynaşmıştır, difüzyonu bloke ederler ve madde geçişi olmaz.
2. Sabitleme bağlantıları: Kadherin proteini içerirler ve kuvvetli yapıştırıcı işleviyle yüzey bütünlüğünü sağlarlar. Üç tipi vardır:

• Ara bağlantılar (zonula adherens): Zarlar arasında küçük aralık vardır.
• Desmozomlar (macula adherens): Zarlar arasında geniş aralıklı plaka şeklinde yapılardır.
• Hemidesmozomlar: Hücre-dışı matrikste özellikle bazal laminada yer alan elemanları hücrelere bağlayan integrin içeren ara filament bağlanma bölgeleridir.
3. Geçitler (gap ya da oluklu bağlantı): İki hücreyi zarlardan geçen dairesel şekilli konnekson ya da neksus denilen yapılarla bağlar ve iletişim bölgeleridir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum