Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232372

Bir molekülün bağ kırılmasına uğramadan, (?) bağları etrafında dönme hareketleriyle alabileceği geometrik düzenlenme aşağıdakilerden hangisidir? 


Reaktivite

Eliminasyon

İzdüşüm 

Konformasyon

Fonksiyonel grup


Yanıt Açıklaması:

Konformasyon, bir molekülün bağ kırılmasına uğramadan, (?) bağları etrafında
dönme hareketleriyle alabileceği her türlü geometrik düzenlenmedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum