Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1248472

5 g C6H12O6'nın 45 g suda çözülürek elde edilen çözeltinin kütle yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?


2

5

10

15

20


Yanıt Açıklaması:

50 g (45 g su+5 g madde) çözeltide 5 g madde var ise bu çözeltisinin kütle yüzdesi %10 olur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum