Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1250735

Hidrojen sülfat iyonunun (HSO4-) konjuge asidi ve konjuge bazı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


H2SO4 - SO42-

H2SO4 - H3O+

SO42- - H3O+

H3O+ - OH-

SO42- - OH-


Yanıt Açıklaması:

Hidrojen sülfat iyonunun konjuge asidi H2SOken konjuge bazı sülfat iyonudur (SO42-). yani bir hidrojen iyonu kaparak sülfirik aside bir hidrohen iyonu vererek sülfat iyonuna dönüşür.

Yorumlar
  • 0 Yorum