Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1256737

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Heterotroflar, karbon kaynağı olarak atmosferik CO2 ’yi kullanabilirler ve karbon içeren kompleks biyomolekülleri meydana getirirler.

Ototroflar karbonhidrat ve yağlar gibi kompleks karbon içeren bileşikleri sindirerek enerji elde ederler.

Anaeroblar  yaşamlarını devam ettirmek için O2 ’e ihtiyaç duymazlar.

Maya hücresi gibi pek çok hücre hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilmektedir. Bu tip canlılara aeroblar canlılar adı verilmektedir.

Ototroflar havanın bulunduğu ortamlarda yaşarlar ve moleküler O2 kullanırlar.


Yanıt Açıklaması:

Yalnızca C şıkkının doğru olduğu görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum