Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1256833

Metabolik yolakların dallanma noktasına yerleşmiş olan  enzimlerin, metabolik yolağın hızını ayarlayan basamağı katalize etmesine ne ad verilmektedir?


Redoks

Enzim indüksiyonu

Hormonal Etki

Enzim Konsantrasyonu

Allosterik Etki


Yanıt Açıklaması:

Allosterik etkide metabolik yolakların dallanma noktasına yerleşmiş olan allosterik enzimler, metabolik yolağın hızını ayarlayan basamağı katalize ederler. Genellikle bu basamak irreversibldir.

Yorumlar
  • 0 Yorum