Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1273926

"Bu yöntemde, katı bir destek (Silika jel, SiO2 ya da alüminyum oksit Al2O3) üzerine sabitlenmiş optikçe aktif bir yardımcı ((+)-tartarik asit yada başka uygun optikçe aktif bileşik) kullanılır. Katı destek maddesi kolona doldurulur. Daha sonra rasemik karışım çözelti haline getirilerek kolona yavaşça boşaltılır. Uygun olan bir çözücü kolona aktarılarak rasemik karışımın yürümesi sağlanır."

Bahsedilen yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Pasteur Yöntemi

Moll Yöntemi

Enantiyomerleri diastereomere çevirmek

Gramms Yöntemi

Kiral kramatografik yöntem


Yanıt Açıklaması:

Kiral kramatografik yöntemde, katı bir destek (Silika jel, SiO2 ya da alüminyum oksit Al2O3) üzerine sabitlenmiş optikçe aktif bir yardımcı ((+)-tartarik asit yada başka uygun optikçe aktif bileşik) kullanılır. Katı destek maddesi kolona doldurulur. Daha sonra rasemik karışım çözelti haline getirilerek kolona yavaşça boşaltılır. Uygun olan bir çözücü kolona aktarılarak rasemik karışımın yürümesi sağlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum