Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356739

Elektron transferinin gerçekleştiği reaksiyonlarda katalizör olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Transferazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

Oksidoredüktazlar

Ligazlar


Yanıt Açıklaması:

Transferazlar grup transferi, hidrolazlar hidrolitik kırılma, liyazlar non-hidrolitik kırılma ve ligazlar ATP enerjisi ile bağ oluşumu reaksiyonlarını katalize eden enzimlerdir. Oksidoredüktazlar veya diğer adıyla dehidrogenazların ise elektron transferinin gerçekleştiği oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında katalizör görevi vardır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum