Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356771

Metabolizma evrelerinden biri olan katabolizmanın I. evresinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


Yağ asitleri ve monosakkarritler asetik CoA'ya okside olurlar.

Proteinler, yağlar ve polisakkaritler gibi makromoleküller kendi yapıtaşlarına yıkılırlar.

Asetil CoA sitrik asit döngüsüne girer.

ATP sentezlenir.

Oksidatif fosforilasyonun gerçekleştiği evredir.


Yanıt Açıklaması:

Katabolizmanın I. evresi, makromoleküllerin (proteinler, yağlar, polisakkaritler) kendi yapıtaşlarına yıkımıdır. Tüm proteinler bileşenleri olan amino asitlere, triaçilgliseroller yağ asitleri ve gliserole ve polisakkaritler de monosakkaritlere hidroliz olur. Bu evrede ATP ya da NADH gibi faydalı bir enerji salınmaz.  Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum