Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356773

ATP enerjisi ile C-C ve diğer bağların oluşmasını sağlayan enzim sınıfı aşağdıkilarden hangisidir?


Oksidoredüktazlar

Transferazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

Ligazlar


Yanıt Açıklaması:

İki ayrı molekülün birleşmesini katalizleyen enzimler ligazlar veya sentetazlar olarak adlandırılır. Canlı organizmalardaki C-C bağları genellikle ketonlar, esterler veya CO2 karbonil fonksiyonel grupları ile kararlı bir karbanyon reaksiyonu tarafından oluşturulur. Enzim tarafından katalizlenen ve kararlı karbanyon üzerinden ilerleyen reaksiyonlara iki örnek verebiliriz. Bunlardan birincisi, glukoz sentezi için önemli bir reaksiyon olan pirüvatın karboksilasyonu ve ikincisi de sitrik asit döngüsünde sitroil CoA sentezidir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum