Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1194423

  1. Allosterik etki
  2. Hormonal etki
  3. Enzim konsantrasyonu

Yuukarıdakilerden hangisi veya hangileri metabolizmanın regüle edilmesinde kullanılan mekanizmalardandır? 


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Metabolizma genellikle üç farklı mekanizma ile regüle edilmektedir. Bunlar allosterik etki, hormonal etki ve enzim konsantrasyonu şeklinde ifade edilebilir. Doğru cevap E şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum