Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1194556

Ester hidrolizi hangi metabolik reaksiyon ile gerçekleşir?


Oksidasyon – Redüksiyon Reaksiyonları

Grup Transfer Reaksiyonları

Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları

Non-Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları

İzomerizasyon ve Yeniden Düzenlenme


Yanıt Açıklaması:

Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları: Hidroliz reaksiyonlarında, bir molekülü 2 farklı moleküle ayırmak için su kullanılmaktadır. Yani, bir maddenin suyun H+ ve OH– iyonunu ayrı ayrı bağlayarak, kendini oluşturan yapı birimlerine ayrılmasıdır. Bu tip metabolik reaksiyon en çok sindirim sisteminde meydana gelir. Hidroliz reaksiyonlarına ester hidrolizi, amid hidrolizi, glikozidik bağ hidrolizi örnek olarak verilebilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum