Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1217776

Aşağıda verilenlerden hangisi aromatik bileşikler arasında yer almaz?


Benzen

Furan

Siklohekzan

Pirol

Piridin


Yanıt Açıklaması:

Benzen, pirol, piridin, furan aromatik bileşikler arasındadır. Siklohekzan aromatik yapıda değildir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum