Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1217800

R-SH genel formülü ile gösterilen fonksiyonel grup hangisidir?


Alkol

Tiyol

Eter

Keton

Karboksilli asit


Yanıt Açıklaması:

Tiyoller R–SH genel formülü ile gösterilen, oldukça keskin ve kuvvetli koku yayan organik moleküllerdir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum