Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1233277

  1. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
  2. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir.
  3. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıda kiral moleküllere sah,p verilen bilgilerden hangisi/leri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Bir molekülün kiral olduğunu anlamanın üç farklı yolu vardır. Bunlar:

  • Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
  • Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir.
  • Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.
Yorumlar
  • 0 Yorum