Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1235482

Su tarafından bağların kırılması (fonksiyonel grupların suya taşınması) aşağıdaki hangi enzim grupları tarafından gerçekleştirilir?


Oksidoredüktazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

İzomerazlar

Ligazlar


Yanıt Açıklaması:

Oksidoredüktazlar ile elektron transferi, liyazlar ile non-hidrolitik süreçler tarafından bir molekülün parçalanması, izomerazlar ile izomerleri oluşturmak üzere fonksiyonel grupların yeniden düzenlenmesi, ligazlar ile ATP enerjisi ile C-C ve diğer bağların oluşması olayları gerçekleşirken, hidrolazlar su tarafından bağların kırılmasını sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum