Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262766

Yukarıda açık halde verilen  stereomerkezli molekül nasıl adlandırılmaktadır?


2,3-Dikoropentanın

2,3-Diklorobütan

1,2-dimetilsiklopropan

2,3-dikloropentan

Mezo-2,3- diklorobütan


Yanıt Açıklaması:

Birden çok stereomerkeze sahip bileşiklerin stereoizomer sayısı 2n formülü kullanarak bulunur. Burada n düzgün dörtyüzlü stereomerkez sayısıdır. 2,3-Dikloropentan için stereoizomer sayısını bulalım. 2,3-Dikloropentanda iki stereomerkez olduğundan n = 2 dir. Bunu stereoizomeri veren formülde yerine koyarsak 22 = 4 stereoizomeri vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum