Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1267976

Hangisi sadece RNA'da bulunan bazdır?


Adenin

Guanin

Sitozin

Timin

Urasil


Yanıt Açıklaması:

Urasil sadece RNA'da bulunan bazdır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum