Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1268012

Hangisi DNA molekülünün özellikleri arasında yer almaz?


İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.

Sola dönüşümlü bir sarmaldır.

Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

Her baz çifti zayıf hidrojen bağları ile birbirine tutunurlar.

A daima T ile iki hidrojen bağı ve C ise G ile üç hidrojen bağıyla çift oluşturur.


Yanıt Açıklaması:

DNA molekülü sola dönüşümlü değil sağa dönüşümlü bir sarmaldır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum