Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1285805

I Seyreltik Çözelti

II Derişik Çözelti

III Doymuş Çözelti

Yukarıdaki çözelti türlerinden hangisi yada hangilerinin derişimi çözünen miktarı ile değiştirilebilir?


Sadece I

I ve II

Sadece III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Doymuş çözeltinin derişimi çözünenin çözünendeki çözünürlüğüne bağlı olduğundan çözenen miktarının değişmesinden etkilenmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum