Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356699

I. Molekülün Lewis yapısı çizilir.
II. Molekül etrafındaki bağ elektron çifti ve ortaklanmamış elektron çifti sayıları belirlenir.
III. Elektron çiftlerinin türüne göre molekül geometrisi belirlenir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri VSEPR teoremi ile bir molekül geometrisinin belirlenmesinde izlenecek adımlar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

VSEPR teoremi ile bir molekül geometrisinin belirlenmesinde izlenecek adımlar: Molekülün Lewis yapısı çizilir. Molekül etrafındaki bağ elektron çifti ve ortaklanmamış elektron çifti sayıları belirlenir. Elektron çiftlerinin türüne göre molekül geometrisi belirlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum