Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1406247

I Nitrik Asit

II Karbonik Asit

III Laktik Asit

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri zayıf asittir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece I


Yanıt Açıklaması:

Nitrik asit kuvvetli bir asittir. Karbonik ve laktik asitler ise sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşamayan zayıf asit maddelerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum