Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1194366

  1. Gaz sabiti
  2. Mutlak sıcaklık
  3. Denge sabiti (K'eq)

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri standart serbest enerji değişimi formül bileşenlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Standart serbest enerji değişimi (∆G°') aşağıdaki formül ile hesaplanır:
∆G°' = - 2.303 RT log K'eq
Burada R, Gaz sabiti olup, değeri 8.315 Joule (J)/mol ve T ise Mutlak sıcaklık olup, değeri 298 Kelvin’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum