Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1195649

Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa ne ad verilir? 


Elektrokimyasal modifikasyon

Golgi kompleksi

Ligand

Elektrokimyasal gradient

Antijen özgünlüğü


Yanıt Açıklaması:

İyonların geçişi için gerekli kuvvet kendilerinin neden olduğu zar potansiyelinden elde edilir. Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa elektrokimyasal gradient denir. Doğru cevap D şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum