Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1233398

I. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışıyorsa kiraldir.

II. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir. 

III. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.

IV.  Eğer bir molekül düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip değil  ise kiraldir. 

V. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri bir molekülün kiral olduğunu anlamanın yollarındandır?


I, V

II, III, V

III

IV, V

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Bir molekülün kiral olduğunu anlamanın üç farklı yolu vardır. Bunlar;

• Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
• Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir. 
• Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yorumlar
  • 0 Yorum