Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1235264

'Bir atom elektronların orbitallere dağılımı, elektron dizilimi veya ........ olarak adlandırılır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik konfigürasyon

Elektron orbitalleri

Atomun yapısı

Değişim düzlemi

Proton


Yanıt Açıklaması:

Bir atom elektronların orbitallere dağılımı, elektron dizilimi veya elektronik konfigürasyon olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum