Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1250879

NaOH bileşiğinin baz özelliğine sahip olduğu nasıl anlaşılır?


Yapısında sodyum içermesi sebebiyle bazdır.

Hidrojen barındırmaktadır ve hidrojenli bileşikler bazdır.

+1 ve -1 yüklü yapıların birleşmesinden oluştuğu için bir bazdır.

Soygaz özelliği taşıdığı için bazik bir yapıdadır.

Suda çözündüğünde hidroksit iyonu açığa çıkardığı için bir bazdır.


Yanıt Açıklaması:

NaOH bileşiği ise suda çözündüğü zaman Sodyum ve Hidroksit iyonları açığa çıkarır. Hidroksit iyonu baziklik göstergesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum