Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1251690

Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısına ne denir ?


K'eq

kJ

Molarite 

Enzim 

Atmosfer 


Yanıt Açıklaması:

M = Molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. M harfi ile gösterilir ve birimi mol/litre’dir. Denklem içinde ise ilgili bileşik köşeli parantez ile gösterilir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum