Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1254016

0,04 M HCl çözeltisinin pH’sı aşağıdakilerden hangisidir?


0.40

1.40

2.40

3.40

4.40


Yanıt Açıklaması:

HI suda %100 iyonlaşan kuvvetli bir asittir.

HCl (suda) + H2O (s)--> H3O++ Cl-.Şeklinde tamamen iyonlaştığı için H3O+iyonunun moları hidroklorik asitinin molar sayısına eşit olacaktır. Bu bilgi ışığında pH= -log[0,04]= 1.40.

Yorumlar
  • 0 Yorum