Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356784

  1. Allosterik Etki
  2. Enzim Konsantrasyonu
  3. Hormonal Etki

Yukarıdakilerden hangileri Metabolizmayı regüle eden mekanizmalardandır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III

I, II ve III 


Yanıt Açıklaması:

Metabolizma genellikle üç farklı mekanizma ile regüle edilmektedir. Bunlar allosterik etki, hormonal etki ve enzim konsantrasyonu şeklinde ifade edilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum