Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1368817

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları hidroliz olur; hem anyon hem de katyon hidroliz olur.

II. Kuvvetli asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar; katyon hidroliz olur, anyon olmaz, pH<7’dir.

III. Zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar; anyon hidroliz olur, katyon hidroliz olmaz, pH>7’dir.


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

A seçeneği yanlıştır. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları (NaCl gibi) hidroliz olmaz. Hem anyon hem de katyon hidroliz olmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum