Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1198308

  1. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları hidroliz olmaz. Hem anyon hem de katyon hidroliz olmaz.
  2. Kuvvetli asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar; katyon hidroliz olur, anyon olmaz, pH<7’dir.
  3. Zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar; anyon hidroliz olur, katyon hidroliz olmaz, pH>7’dir.
  4. Zayıf asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar; anyon ve katyon hidroliz olur, çözeltinin asidik mi, bazik mi olduğu iyonların Ka ve Kb değerlerine bağlı

Hidroliz ile ilgili yukarıdaki ifadelaerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

III ve IV

II, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bu öğrendiklerimize göre hidroliz, yalnızca zayıf asit veya zayıf bir baz oluşumuna neden olan bir tepkime varsa gerçekleşir. Özetlemek gerekirse:

• Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları (NaCl gibi) hidroliz olmaz. Hem anyon hem de katyon hidroliz olmaz.

• Kuvvetli asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar (NH4 Cl gibi); katyon hidroliz olur, anyon olmaz, pH<7’dir.

• Zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar (CH3 COONa gibi); anyon hidroliz olur, katyon hidroliz olmaz, pH>7’dir.

• Zayıf asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar (CH3 COONH4 gibi); anyon ve katyon hidroliz olur, çözeltinin asidik mi, bazik mi olduğu iyonların Ka ve Kb değerlerine bağlıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum