Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218324

  1. Arrhenius asit-baz tanımı
  2. Brønsted-Lowry asit-baz tanımı
  3. Lewis asit-baz tanımı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri en çok kullanılan asit-baz tanımları arasındadır?


I-II-III

I-II

I-III

II-III

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Asit ve baz kavramları ile günlük yaşantımızda sıkça karşılaşırız. Asit ve bazlar için yapılan ilk tanımlar sulu çözeltideki özelliklerine göredir. Sulu çözeltilerinin tadı ekşi ve turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürenler asit, buna karşın tatları acı ve turnusol kağıdını maviye dönüştürenler baz olarak adlandırılır. Atom ve molekül yapılarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle bu tanımların yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Arrhenius, Brønsted-Lowry ve Lewis asit-baz tanımları en çok kullanılanlardır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum