Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1235486

I Ametaller değerlik kabuklarından elektron vererek pozitif yüklü iyonlar olan katyonları,

II Metaller ise değerlik kabuklarına elektron alarak negatif yüklü iyonlar olan anyonları oluştururlar. 

III Soygazlar değerlik kabukları dolu kararlı elektron dizilimine sahiptirler.

Periyodik tablodaki temel elementler ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece III


Yanıt Açıklaması:

Molekülleri oluştururken, metaller değerlik kabuklarından elektron vererek pozitif yüklü iyonlar olan katyonları, ametaller ise değerlik kabuklarına elektron alarak negatif yüklü iyonlar olan anyonları oluştururlar. Bu iyonları oluştururken amaçları kendilerine en yakın soy gaz (8A) elementi kararlı elektronik dizilimine sahip olmaktır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum