Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1236437

Oklet kuralına göre kovelent bağ oluşumunda bir elektron paylaşılarak aynı iki atom kimyasal bir bağ oluşturuyor ise oluşan bağ aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli polar kovalent bağ

Çoklu apolar kovalent bağ

Tekli apolar kovalent bağ

Çoklu polar kovalent bağ

İyonik bağ


Yanıt Açıklaması:

Bir elektronun paylaşılarak oluşan bağlar kovalent bağlardır. Eğer elektronegatifliği eşit olan iki atom (aynı iki atom) arasında gerçekleşirse tekli apolar kovalent bağ olarak isimlendirilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum