Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262364

Aşağıdakilerden hangisi makro moleküllere örnek olarak verilemez?


nükleik asitler

üre

proteinler

karbonhidratlar 

lipitler


Yanıt Açıklaması:

Biyomoleküller ya da makromoleküller: Hücrenin yapısını oluşturan ve işlevlerini gerçekleştiren yüksek seviyede organize olmuş ve düzinelerden milyonlara varan karbon atomları içeren çok büyük moleküllerdir. Bunlar
dört temel grup olan nükleik asitler, proteinler, karbohidratlar ve lipitlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum