Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1273930

Bu diklorobütanın kaç stereoizomere sahip olması gerekir?


1

2

3

4

5


Yanıt Açıklaması:

Diklorobütan örneğinde yıldız ile gösterildiği gibi iki stereomerkez bulunmaktadır. 2n formülünde yerine konulduğunda 22 = 4 stereoizomere sahip olması gerekir. Ancak bu 4 stereoizomerlere ait yapılar çizildiğinde 3 stereoizomerin olduğu görülecektir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum