Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356657

Hücrede oluşan artık ürünler ve sıvıların depolandığı, bitkilerde depo ve sindirim işlevlerinin yanı sıra deplazmoliz (su kaybı) ve turgor basıncının korunmasında önemli bir role sahip olan organele ne ad verilir?


Peroksizom

Vakuol

Lizozom

Endoplazmik redikulum

Golgi Kompleksi


Yanıt Açıklaması:

Vakuoller: Bazı hücrelerde tek zarla çevrili olan vakuol ya da koful adı verilen diğer bir zar-bağımlı organel bulunur. Bitki hücreleri genellikle büyük ve tek vakuol içerirken hayvan ve maya hücreleri geçici depo ya da taşıma amaçlı küçük vakuollere sahiptir. Hücrede oluşan artık ürünler ve sıvılar burada depolanır. Bitkilerde depo ve sindirim işlevlerinin yanı sıra deplazmoliz (su kaybı) ve turgor basıncının korunmasında önemli bir role sahiptir. Böylece bitki hücresinin su kaybetmesi önlenmiş olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum