Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356748

‘∆G’  neyi ifade etmektedir?


Termodinamik

Serbest enerji değişimi

Standart serbest enerji değişimi

Atmosfer

Modifiye edilmiş standart serbest enerji değişimi


Yanıt Açıklaması:

‘∆G’ Serbest enerji değişimini göstermek için kullanılan kısaltmadır. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum