Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356781

  1. Doğrusal
  2. Halkasal
  3. Sarmal

Yukarıdakilerden hangileri spesifik bir amaca yönelik her reaksiyon dizisi bir metabolik yolaklardandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Spesifik bir amaca yönelik her reaksiyon dizisi bir metabolik yolak olarak isimlendirilir.  Bir yolak doğrusal, halkasal veya sarmal olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum